Direksiyon Sınavı Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

Direksiyon sınavlarında uygulanan 5 temel parkur ve trafik ortamında araç kullanımına bakılır. Bunlar; araç tanıma ile başlayıp, ani fren, 25 metre geri gelme, paralel park, rampa kalkış ve L park parkuru şeklindedir.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz,
fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

SINAV ESNASINDA DOĞRUDAN YAPILAN HATALARA GÖRE YAPILAN
DEĞERLENDİRMELER

Emniyet kemerini takmıyor. KIRMIZI

Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. KIRMIZI

Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. KIRMIZI

Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. KIRMIZI

Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. SARI SARI

Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. KIRMIZI

Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. KIRMIZI

Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. KIRMIZI

Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. KIRMIZI

Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. SARI SARI

Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). SARI SARI

Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. SARI SARI

Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. SARI SARI

DİREKSİYON SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz
ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

× Whatsapp